Všetky otázky volajte na:
+421 915 478 755
+421 903 224 190
agilityhockey@gmail.com

Registrácia

Leave this field empty

Informácie o účastníkovi

Informácie o zastupujúcom rodičovi

Náhľad darčekovej poukážky

Týmto sa zaručujeme, že naše dieťa je spôsobilé po zdravotnej stránke na účasti letného hokejového kempu/hokejovej školy, sme si vedomí jeho zdravotného stavu a o všetkých zdravotných problémoch sme informovali organizátorov letného hokejového kempu/hokejovej školy. Škody spôsobené úmyselným konaním budú prekonzultované s rodičmi, poškodenou stranou a hradené až do výšky ako určí majiteľ alebo prevádzkovateľ zariadenia, kde táto škoda vznikla.