Všetky otázky volajte na:
+421 915 478 755
+421 903 224 190
agilityhockey@gmail.com

Individuálne tréningové jednotky - DETI

Vážení rodičia, mladí nádejní hokejisti a nadšenci ľadového hokeja.

Dovoľte, aby sme Vás oslovili a zároveň v krátkosti predstavili projekt“ AGILITY ONE“.

Vzhľadom k potrebám aj výkonu mladého hokejistu počas celého roka, Vám projekt „AGILITY ONE“ ponúka doplňujúce tréningové jednotky počas celého roka. Projekt je zameraný na všetky vekové kategorie, amatérov, profesionálov a širokú verejnost. Opierať sa budeme o odborné znalosti dlhoročných profesionálnych trénerov s najvyššou kvalifikáciou. Hlavnou náplňou bude nácvik, zdokonaľovanie a odstraňovanie zlých návykov vo všetkých individuálnych herných činnostiach jednotlivca v ľadovom hokeji.

Prioritou bude výučba korčuľovania a všetkých techník v tejto činnosti . Ďalej kontrola a vedenie puku, prihrávanie a streľba. Správna orientácia vo všetkých priestoroch ľadovej plochy. Špeciálnou kapitolou bude tréningový proces hokejového brankára.

Samozrejmosťou bude odborné poradenstvo v tejto problematike, teoretická príprava a príprava mimo ľadu.

Projekt „AGILITY ONE“ ponúka taktiež otvorenie hokejovej školy pre neregistrovaných amatérských hráčov,ktorí sa chcú zlepšiť v samotnej hre a všetkých jej činnostiach a zároveň si vyskúšať a zažiť reálny tréning pod vedením profesionálnych hokejových trénerov. Na vybraných tréningových jednotkách sa budete môct porovnať aj s hokejovými hviezdami ( hráčmi ), ktorí sa dostali až na samotný vrchol vo všetkých činnostiach v tejto krásnej hre, ktorou ľadový hokej bezpochyby je.

TERMÍNY

7.4., 14.4., 21.4., 28.4., 5.5., 19.5.,  2.6., 3.6., 16.6.,  30.6. 2018 od 9:00 do 10:00
Pondelky 14.5.,21.5., 28.5., 4.6., 11.6., 18.6., 25.6., 2018 od 16.45 do 17.45

V prípade záujmu a dohodnutia termínu nás kontaktujte na mailovej adrese :

agilityhockey@gmail.com

Následne Vám bude zaslaná prihláška , po vyplnení ktorej Vás budeme kontaktovať a budete zaradený do príslušnej kategorie.

Cena

10 EUR bez DPH

HLAVNÉ ÚLOHY PROJEKTU:

 • výučba korčuľovania a všetkých techník v tejto činnosti
 • kontrola a vedenie puku
 • nácvik a zdokonaľovanie techniky streľby a prihrávania
 • správna orientácia v hre a priestore
 • správne držanie tela ( polohy ťažiska )
 • technicky správne vykonávanie činností
 • zdokonaľovanie práce s hokejkou
 • odstraňovanie zlých návykov
 • zdokonaľovanie a rozvíjanie tvorivosti, schopností, zručností, obratnosti – AGILITY

CIELE ABSOLVOVANIA DOPLNKOVÝCH TRÉNINGOVÝCH JEDNOTIEK:

 • zdokonalenie korčuľovania a všetkých jeho modifikácií
 • získanie pocitu istoty pri korčuľovaní a pri narábaní s hokejkou
 • schopnosť periférne sledovať predmet hry ( puk )
 • schopnosť vykonávať súčastne špeciálnu prácu horných a dolných končatín
 • automatizácia pohybov
 • rýchla adaptácia na špecializovanú činnosť
 • vyťažiť maximum zo svojich možností